**CaliKush** – Kosher Kush

$55.00$375.00

THC:29.66%
CBD:0.07%
Clear